หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-aya1

ผลการแข่งขัน
โครงการ ทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑

 

001 ภาษาไทย

1.  746 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 2.  747 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
3.  750 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 4.  751 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
5.  752 วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 6.  755 พินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
7.  758 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 8.  759 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
9.  762 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 10.  763 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
11.  764 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

002 คณิตศาสตร์

1.  772 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2.  773 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3.  785 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4.  786 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
5.  787 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6.  789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ป.1-ป.6
7.  792 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

003 วิทยาศาสตร์

1.  174 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 2.  181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
3.  184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 4.  191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
5.  799 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  825 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 2.  164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
3.  165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 4.  166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  837 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1.  268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 2.  269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
3.  271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4.  721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
5.  311 การแข่งขันประติมากรรม นูนต่ำ ป.1-ป.3 6.  312 การแข่งขันประติมากรรม นูนสูง ป.4-ป.6

007 ศิลปะ-ดนตรี

1.  352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 2.  370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
3.  736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 4.  604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
5.  372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์


009 ภาษาต่างประเทศ

1.  878 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 2.  879 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
3.  882 การแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling ป.4-ป.6 4.  885 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
5.  890 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 6.  891 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

012 คอมพิวเตอร์

1.  900 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 2.  024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
3.  957 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ E-book ป.4-ป.6

013 หุ่นยนต์


014 การงานอาชีพ


015 ปฐมวัย

1.  702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 2.  703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
3.  955 การวาดภาพระสี ด้วยสีเทียน ปฐมวัย 4.  956 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

016 เรียนร่วม - ภาษาไทย


017 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์


018 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


019 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา


020 เรียนร่วม - ศิลปะ


021 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]