หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


โครงการ ทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 746 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 18 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
-
2 747 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 18 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
-
3 750 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 16 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
-
4 751 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 16 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
-
5 752 วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 16 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
-
6 755 พินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง 19 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
-
7 758 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 17 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
-
8 759 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 17 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
-
9 762 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง 20-21 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
-
10 763 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง 20-21 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
-
11 764 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง 20-21 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]