หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


โครงการ ทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 900 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(อุดมรัชวิทยา) ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
-
2 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(อุดมรัชวิทยา) ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
-
3 957 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ E-book ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(อุดมรัชวิทยา) ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]