หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


โครงการ ทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง 1-1 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
-
2 955 การวาดภาพระสี ด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 3 ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 3 4 ก.ย. 2561 08.30-10.30
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง 2-2 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
-
4 956 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 3 ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 4 4 ก.ย. 2561 08.30-10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]