หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


โครงการ ทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 772 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 9 4 ก.ย. 2561 09.30-10.50
-
2 773 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 10 4 ก.ย. 2561 09.30-10.50
-
3 785 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 11 4 ก.ย. 2561 09.30-10.30
-
4 786 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 12 4 ก.ย. 2561 09.30-10.30
-
5 787 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 13 4 ก.ย. 2561 09.30-10.30
-
6 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ป.1-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 14 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
-
7 792 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 15 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]