หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


โครงการ ทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2561 09.30-12.30
-
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2561 09.30-12.30
-
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2561 09.30-12.30
-
4 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2561 09.30-12.30
-
5 799 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 22 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]