หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


โครงการ ทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 825 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 23 4 ก.ย. 2561 09.30-10.30
-
2 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 25 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
-
3 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 26 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
-
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 27 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]