หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


โครงการ ทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) โรงอาหารหลังใหญ่ 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
-
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) โรงอาหารหลังใหญ่ 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
-
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) โรงอาหารหลังใหญ่ 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
-
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) โรงอาหารหลังใหญ่ 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
-
5 311 การแข่งขันประติมากรรม นูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) โดม 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
-
6 312 การแข่งขันประติมากรรม นูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) โดม 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]