หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


โครงการ ทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 878 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5 4 ก.ย. 2561 09.30-10.30
-
2 879 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5 4 ก.ย. 2561 10.30-11.30
-
3 882 การแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 4 ก.ย. 2561 09.30-10.30
-
4 885 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 7 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
-
5 890 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) ห้อง สมุดเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
-
6 891 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) ห้อง สมุดเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]