หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) 41 20 54.05% 7 18.92% 5 13.51% 5 13.51% 37
2 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 31 17 60.71% 6 21.43% 0 0% 5 17.86% 28
3 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 39 14 46.67% 7 23.33% 6 20% 3 10% 30
4 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 33 13 40.63% 6 18.75% 6 18.75% 7 21.88% 32
5 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 29 13 44.83% 4 13.79% 5 17.24% 7 24.14% 29
6 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 21 12 60% 3 15% 2 10% 3 15% 20
7 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 35 11 45.83% 3 12.5% 4 16.67% 6 25% 24
8 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 20 11 55% 3 15% 2 10% 4 20% 20
9 โรงเรียนวัดปรีดาราม 28 9 32.14% 9 32.14% 6 21.43% 4 14.29% 28
10 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 20 8 40% 6 30% 2 10% 4 20% 20
11 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 14 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 5 35.71% 14
12 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 13 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 11
13 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 9 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 5 55.56% 9
14 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 10 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 5 55.56% 9
15 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
16 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
17 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
18 โรงเรียนบ้านหนองโคก(อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]