หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 11
2 คณิตศาสตร์ 7
3 วิทยาศาสตร์ 5
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 1
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6
7 ศิลปะ-ดนตรี 5
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 0
9 ภาษาต่างประเทศ 6
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1
11 คอมพิวเตอร์ 3
12 หุ่นยนต์ 0
13 การงานอาชีพ 0
14 ปฐมวัย 4
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย 0
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ 0
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0
18 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา 0
19 เรียนร่วม - ศิลปะ 0
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]