สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) 9 11 6 26 20 7 5 5 32
2 วัดมเหยงค์ 7 6 7 20 17 6 0 5 23
3 วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 7 4 4 15 13 4 5 7 22
4 ชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 6 2 6 14 11 3 4 6 18
5 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 4 8 8 20 14 7 6 3 27
6 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 4 7 5 16 13 6 6 7 25
7 วัดปรีดาราม 4 4 4 12 9 9 6 4 24
8 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 3 3 3 9 11 3 2 4 16
9 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 2 1 0 3 1 3 3 1 7
10 วัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 2 0 2 2 4
11 วัดลาย (ทวีปัญญา) 1 3 3 7 12 3 2 3 17
12 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1 3 2 6 8 6 2 4 16
13 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 1 0 1 2 2 1 1 5 4
14 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 1 0 0 1 3 0 1 5 4
15 บ้านหนองโคก(อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 2 1 0 4
16 วัดบ้านดาบ 0 2 1 3 3 1 3 4 7
17 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 0 1 4 5 3 4 2 5 9
18 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 0 0 0 0 2 0 0 3 2
รวม 53 55 54 162 145 65 51 73 261