สรุปเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) 20 7 5 5 32
2 วัดมเหยงค์ 17 6 0 5 23
3 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 14 7 6 3 27
4 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 13 6 6 7 25
5 วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 13 4 5 7 22
6 วัดลาย (ทวีปัญญา) 12 3 2 3 17
7 ชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 11 3 4 6 18
8 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 11 3 2 4 16
9 วัดปรีดาราม 9 9 6 4 24
10 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 8 6 2 4 16
11 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 3 4 2 5 9
12 วัดบ้านดาบ 3 1 3 4 7
13 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 3 0 1 5 4
14 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 2 1 1 5 4
15 วัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 2 0 2 2 4
16 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 2 0 0 3 2
17 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 1 3 3 1 7
18 บ้านหนองโคก(อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 1 2 1 0 4
รวม 145 65 51 73 261