หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อ.2/1 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อ.1 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 49
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 26
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 และ ป.1/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 25

15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 26 - 48
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.2/1 และ ป.2/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 25

15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 26 - 45
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.3/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 24
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 43
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 45
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 21
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 , ม.1/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16

15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 17 - 31
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 และ ม.2/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10

15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 11 - 17
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ชนินทร พันธุ์หล้า โทร. 090-091-3836, 081-780-6787 E-mail : shanintorn@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]