หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สนามฟุตบอล 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 24
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สนามฟุตบอล 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สนามฟุตบอล 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อเนกประสงค์ ห้อง ดนตรี 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อเนกประสงค์ ห้อง ดนตรี 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงอาหาร 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 26
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงอาหาร 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อาคารวิทยบริการ 8 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อาคารวิทยบริการ 8 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อาคารวิทยบริการ 8 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อาคารวิทยบริการ 8 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อาคารวิทยบริการ 8 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
13.00 รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อาคารวิทยบริการ 8 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
13.00 รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อาคารวิทยบริการ 8 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
13.00 รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อาคารวิทยบริการ 8 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
13.00 รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ชนินทร พันธุ์หล้า โทร. 090-091-3836, 081-780-6787 E-mail : shanintorn@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]