หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ห้องประชุมยูงทอง 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 45
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ห้อง ป.3/1 , ป.3/2 , ป.2/3 และ ป.4/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 50
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอนุบาล ห้อง ห้อง อ.1/1 , อ.1/2 , อ.2/1 และ อ.2/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 49
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอดิเรกสาร ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา และ ห้องอาเซียน 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 49
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ชนินทร พันธุ์หล้า โทร. 090-091-3836, 081-780-6787 E-mail : shanintorn@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]