หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 2 ห้อง ป.5/1 , ป.5/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 38
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 2 ห้อง ป.6/1 , ป.6/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 40
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ิอาคาร 2 ห้อง ป.4/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 21
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 1 ห้อง ป.3/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 1 ห้อง ป.3/1 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 1 ห้อง ป.2/1 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง ห้องคอมมัธยมศึกษา 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง ห้องคอมมัธยมศึกษา 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง ม.1/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 39
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง ม.3/3 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 46
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง ม.3/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 24
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ชนินทร พันธุ์หล้า โทร. 090-091-3836, 081-780-6787 E-mail : shanintorn@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]