หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารยูงทอง ห้อง ป.3/1 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารยูงทอง ห้อง ป.3/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารยูงทอง ห้อง ป.2/3 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/1 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-10.00 รายงานตัวเวลา 07.30 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/2 16 พ.ย. 2557 10.30-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ลานธรรม 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ลานธรรม 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคาร ICT ห้อง ม.2/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 39
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคาร ICT ห้อง ม.3/1 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 38
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคาร ICT ห้อง ม.3/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอดิเรกสาร ห้อง อาเซียน 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 45
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอดิเรกสาร ห้อง ภาษาอังกฤษ 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคาร ICT ห้อง ม.2/1 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 21
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารยูงทอง ห้อง ประชุมยูงทอง 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ชนินทร พันธุ์หล้า โทร. 090-091-3836, 081-780-6787 E-mail : shanintorn@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]