หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง หอประชุมอเนกประสงค์ 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง หอประชุมอเนกประสงค์ 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 2 ห้อง ป.5/1, ป.5/2, ป.6/1 และ ป.6/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 49
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 2 ห้อง ป.4/1 และ ป.4/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 26
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ชนินทร พันธุ์หล้า โทร. 090-091-3836, 081-780-6787 E-mail : shanintorn@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]