หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 1 ห้อง ป.3/1 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 24
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 1 ห้อง ป.3/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 25
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง ม.3/3 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 47
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง ม.2/1, ม.1/3 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 45
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง ม.2/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 20
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถม) 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถม) 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง ศูนย์ PEER , ห้องอาเซียน 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 35
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง ป.1/1 , ป.1/2 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 40
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง ห้องคอมฯ ประถมศึกษา 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ (ประถม) 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง เต้นท์ ถนนด้านทิศตะวันออก 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 35
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง เต้นท์ ถนนด้านทิศตะวันออก 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 34
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โต๊ะหิน ถนนด้านทิศตะวันออก 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ชนินทร พันธุ์หล้า โทร. 090-091-3836, 081-780-6787 E-mail : shanintorn@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]