หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคาร 2 ห้อง ป.2/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 25
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคาร 2 ห้อง ป.2/1 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอดิเรกสาร ห้อง ป.4/1 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคาร 2 ห้อง ป.1/1 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 27
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคาร 2 ห้อง ป.1/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 38
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคาร 2 ห้อง ป.6/1 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอดิเรกสาร ห้อง ประชาธิปไตย 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 36
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ห้อง สมุด 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 22
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคาร 2 ห้อง ป.6/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคาร 2 ห้อง ป.5/1 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารยูงทอง ห้อง ป.4/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคาร 2 ห้อง ป.5/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคาร ICT ห้อง ม.1/1 และ ม.1/2 16 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 29
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ชนินทร พันธุ์หล้า โทร. 090-091-3836, 081-780-6787 E-mail : shanintorn@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]