หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 144 60 41.67% 35 24.31% 23 15.97% 26 18.06% 144
2 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 79 26 35.62% 18 24.66% 8 10.96% 21 28.77% 73
3 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 44 26 60.47% 8 18.6% 7 16.28% 2 4.65% 43
4 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 69 24 38.71% 9 14.52% 9 14.52% 20 32.26% 62
5 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 62 19 32.2% 15 25.42% 9 15.25% 16 27.12% 59
6 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 46 17 37.78% 13 28.89% 5 11.11% 10 22.22% 45
7 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 51 17 44.74% 12 31.58% 4 10.53% 5 13.16% 38
8 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 60 17 38.64% 10 22.73% 5 11.36% 12 27.27% 44
9 โรงเรียนจำรัสวิทยา 37 16 44.44% 8 22.22% 7 19.44% 5 13.89% 36
10 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 39 16 48.48% 7 21.21% 7 21.21% 3 9.09% 33
11 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 64 15 31.91% 12 25.53% 8 17.02% 12 25.53% 47
12 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 73 14 22.95% 13 21.31% 11 18.03% 23 37.7% 61
13 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 39 14 40% 9 25.71% 9 25.71% 3 8.57% 35
14 โรงเรียนบ้านท่าพลู 40 14 40% 9 25.71% 4 11.43% 8 22.86% 35
15 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 35 13 50% 7 26.92% 1 3.85% 5 19.23% 26
16 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 61 12 24% 6 12% 11 22% 21 42% 50
17 โรงเรียนบ้านหลังเขา 34 11 33.33% 9 27.27% 6 18.18% 7 21.21% 33
18 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 20 11 57.89% 6 31.58% 2 10.53% 0 0% 19
19 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 40 10 27.03% 10 27.03% 4 10.81% 13 35.14% 37
20 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 33 10 32.26% 8 25.81% 7 22.58% 6 19.35% 31
21 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 31 10 41.67% 8 33.33% 3 12.5% 3 12.5% 24
22 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 39 9 25% 7 19.44% 8 22.22% 12 33.33% 36
23 โรงเรียนวัดเตาปูน 38 8 26.67% 8 26.67% 3 10% 11 36.67% 30
24 โรงเรียนวัดบุรีการาม 18 8 47.06% 6 35.29% 1 5.88% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 39 8 22.22% 5 13.89% 4 11.11% 19 52.78% 36
26 โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา 21 8 40% 5 25% 3 15% 4 20% 20
27 โรงเรียนบำรุงปัญญา 26 7 28% 11 44% 2 8% 5 20% 25
28 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 29 7 24.14% 7 24.14% 10 34.48% 5 17.24% 29
29 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 46 6 13.04% 16 34.78% 13 28.26% 11 23.91% 46
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 29 6 25% 11 45.83% 3 12.5% 4 16.67% 24
31 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 6 33.33% 3 16.67% 5 27.78% 4 22.22% 18
32 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 14 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 14
33 โรงเรียนวัดบ้านลาด 12 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 34 5 14.71% 11 32.35% 3 8.82% 15 44.12% 34
35 โรงเรียนวัดบ้านดอน 25 5 20% 11 44% 3 12% 6 24% 25
36 โรงเรียนวัดนาบุญ 29 5 20% 8 32% 8 32% 4 16% 25
37 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 25 5 20% 7 28% 10 40% 3 12% 25
38 โรงเรียนวัดหนองโรง 27 5 20% 6 24% 7 28% 7 28% 25
39 โรงเรียนวัดโคกกรุง 28 5 19.23% 5 19.23% 9 34.62% 7 26.92% 26
40 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 23 5 27.78% 4 22.22% 4 22.22% 5 27.78% 18
41 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 13 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
42 โรงเรียนวัดห้วยทรายฯ 14 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 5 35.71% 14
43 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 13 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
44 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 12 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
45 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 14 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
46 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 31 4 16.67% 8 33.33% 5 20.83% 7 29.17% 24
47 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 36 4 17.39% 7 30.43% 4 17.39% 8 34.78% 23
48 โรงเรียนวัดบึงไม้ 19 4 21.05% 7 36.84% 4 21.05% 4 21.05% 19
49 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 11 4 36.36% 7 63.64% 0 0% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 30 4 15.38% 6 23.08% 11 42.31% 5 19.23% 26
51 โรงเรียนบ้านลำสมพุง 32 4 13.33% 5 16.67% 8 26.67% 13 43.33% 30
52 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 23 4 20% 5 25% 4 20% 7 35% 20
53 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 20 4 21.05% 3 15.79% 6 31.58% 6 31.58% 19
54 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 18 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
55 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 17 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
56 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
57 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 15 4 28.57% 1 7.14% 6 42.86% 3 21.43% 14
58 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 12 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 3 25% 12
59 โรงเรียนวัดชำผักแพว 21 4 21.05% 1 5.26% 3 15.79% 11 57.89% 19
60 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 14 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 6 46.15% 13
61 โรงเรียนบ้านบางกง 11 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 5 45.45% 11
62 โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 34 3 10.34% 13 44.83% 3 10.34% 10 34.48% 29
64 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 27 3 12% 7 28% 7 28% 8 32% 25
65 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 16 3 18.75% 7 43.75% 2 12.5% 4 25% 16
66 โรงเรียนบ้านซับดินดำ 14 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 14
67 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 25 3 20% 5 33.33% 3 20% 4 26.67% 15
68 โรงเรียนวัดบ้านดง 18 3 18.75% 3 18.75% 7 43.75% 3 18.75% 16
69 โรงเรียนวัดสร้างบุญ 12 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
71 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 11 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
72 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 26 3 15.79% 2 10.53% 5 26.32% 9 47.37% 19
73 โรงเรียนบ้านโป่งไทร 38 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 5 38.46% 13
74 โรงเรียนบ้านช่อง 15 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 6 46.15% 13
75 โรงเรียนวัดบ้านหมาก 12 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ 13 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 2 25% 8
77 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 13 3 25% 0 0% 2 16.67% 7 58.33% 12
78 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 16 2 15.38% 7 53.85% 0 0% 4 30.77% 13
79 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 29 2 9.09% 6 27.27% 5 22.73% 9 40.91% 22
80 โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 12 2 16.67% 6 50% 3 25% 1 8.33% 12
81 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 14 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
82 โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 15 2 20% 3 30% 5 50% 0 0% 10
83 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 12 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
84 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 11 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
85 โรงเรียนอนุบาลหนองแค 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
86 โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร 11 2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 10
87 โรงเรียนบ้านซับพริก 10 2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 10
88 โรงเรียนวัดหนองผักชี 9 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
89 โรงเรียนบ้านเขานมนาง 7 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
90 โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 8 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 24 1 4.55% 7 31.82% 5 22.73% 9 40.91% 22
92 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 14 1 7.14% 7 50% 1 7.14% 5 35.71% 14
93 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 27 1 5.26% 6 31.58% 6 31.58% 6 31.58% 19
94 โรงเรียนบ้านซับบอน 16 1 7.69% 4 30.77% 3 23.08% 5 38.46% 13
95 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 9 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนวัดลำบัว 22 1 4.55% 3 13.64% 10 45.45% 8 36.36% 22
98 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 14 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
99 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 17 1 6.67% 3 20% 3 20% 8 53.33% 15
100 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 10 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
101 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 7 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
102 โรงเรียนวัดคำพราน 9 1 11.11% 2 22.22% 6 66.67% 0 0% 9
103 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 9 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 0 0% 8
104 โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 9 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
105 โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
106 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 8 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
107 โรงเรียนบ้านหัวถนน 8 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
108 โรงเรียนวัดหนองปลิง 21 1 10% 1 10% 3 30% 5 50% 10
109 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 9 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
110 โรงเรียนวัดโป่งมงคล 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
111 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
112 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
113 โรงเรียนวัดหนองครก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 7 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 7
115 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 5 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
116 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
117 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
118 โรงเรียนวัดโพนทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนสมถวิล สระบุรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 14 0 0% 6 46.15% 2 15.38% 5 38.46% 13
121 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 13 0 0% 4 33.33% 2 16.67% 6 50% 12
122 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
123 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
124 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 10 0 0% 3 50% 0 0% 3 50% 6
125 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 9 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 9
127 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
128 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 6 0 0% 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 6
129 โรงเรียนบ้านซับกระดาน 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
130 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 6 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนวัดขอนหอม 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนวัดบ่อโศรก 18 0 0% 1 6.25% 8 50% 7 43.75% 16
133 โรงเรียนวัดคลองห้า 12 0 0% 1 10% 7 70% 2 20% 10
134 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 34 0 0% 1 5.26% 4 21.05% 14 73.68% 19
135 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 14 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
136 โรงเรียนบ้านปึกสำโรง 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
137 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 6 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
138 โรงเรียนวัดปากน้ำ 8 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
139 โรงเรียนบ้านคลองไทร 6 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
140 โรงเรียนวัดวังยาง 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
141 โรงเรียนวัดโคกกลาง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
142 โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
143 โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี 6 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
145 โรงเรียนวัดบ้านจาน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 10 0 0% 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 6
147 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
148 โรงเรียนวัดท่าคล้อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
149 โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
150 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ชนินทร พันธุ์หล้า โทร. 090-091-3836, 081-780-6787 E-mail : shanintorn@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]