สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 60 35 23 26 118
2 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 26 18 8 21 52
3 ไพฑูรย์วิทยา 26 8 7 2 41
4 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 24 9 9 20 42
5 บ้านซับสนุ่น 19 15 9 16 43
6 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 17 13 5 10 35
7 วัดป่าไผ่ 17 12 4 5 33
8 บ้านหนองผักหนอก 17 10 5 12 32
9 จำรัสวิทยา 16 8 7 5 31
10 ชุมชนวัดไทยงาม 16 7 7 3 30
11 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 15 12 8 12 35
12 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 14 13 11 23 38
13 วัดโป่งก้อนเส้า 14 9 9 3 32
14 บ้านท่าพลู 14 9 4 8 27
15 อนุบาลมวกเหล็ก 13 7 1 5 21
16 บ้านมณีโชติสามัคคี 12 6 11 21 29
17 บ้านหลังเขา 11 9 6 7 26
18 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 11 6 2 0 19
19 วัดราษฎร์บำรุง 10 10 4 13 24
20 อนุบาลวิหารแดง 10 8 7 6 25
21 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 10 8 3 3 21
22 อนุบาลทับกวาง 9 7 8 12 24
23 วัดเตาปูน 8 8 3 11 19
24 วัดบุรีการาม 8 6 1 2 15
25 วัดสวนทองรวมมิตร 8 5 4 19 17
26 รอดณรงค์ศึกษา 8 5 3 4 16
27 บำรุงปัญญา 7 11 2 5 20
28 วัดท่ามะปราง 7 7 10 5 24
29 บ้านโคกสะอาด 6 16 13 11 35
30 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 6 11 3 4 20
31 วัดหนองตาบุญ 6 3 5 4 14
32 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 6 2 3 3 11
33 วัดบ้านลาด 6 1 3 1 10
34 วัดหนองตะเฆ่ 5 11 3 15 19
35 วัดบ้านดอน 5 11 3 6 19
36 วัดนาบุญ 5 8 8 4 21
37 วัดหนองโพธิ์ 5 7 10 3 22
38 วัดหนองโรง 5 6 7 7 18
39 วัดโคกกรุง 5 5 9 7 19
40 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 5 4 4 5 13
41 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 5 4 2 0 11
42 วัดห้วยทรายฯ 5 2 2 5 9
43 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 5 2 2 2 9
44 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 5 2 1 4 8
45 วัดเกาะเซิงหวาย 5 0 2 2 7
46 บ้านซับปลากั้ง 4 8 5 7 17
47 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 4 7 4 8 15
48 วัดบึงไม้ 4 7 4 4 15
49 อนุบาลวิชชากร 4 7 0 0 11
50 บ้านหนองเอี่ยว 4 6 11 5 21
51 บ้านลำสมพุง 4 5 8 13 17
52 บ้านหินซ้อน 4 5 4 7 13
53 วัดหนองจอกใหญ่ 4 3 6 6 13
54 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 4 3 2 2 9
55 บ้านซับน้อยเหนือ 4 3 1 3 8
56 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 4 2 2 0 8
57 วัดสว่างอารมณ์ 4 1 6 3 11
58 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 4 1 4 3 9
59 วัดชำผักแพว 4 1 3 11 8
60 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 4 1 2 6 7
61 บ้านบางกง 4 1 1 5 6
62 วัดเขาลาดวนารามฯ 4 0 1 0 5
63 วัดถ้ำเต่า 3 13 3 10 19
64 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 3 7 7 8 17
65 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 3 7 2 4 12
66 บ้านซับดินดำ 3 5 4 2 12
67 บ้านหนองตอตะเคียน 3 5 3 4 11
68 วัดบ้านดง 3 3 7 3 13
69 วัดสร้างบุญ 3 3 2 1 8
70 วัดเจริญธรรม 3 3 1 2 7
71 วัดสุนทริกาวาส 3 3 0 3 6
72 บ้านโป่งเกตุ 3 2 5 9 10
73 บ้านโป่งไทร 3 2 3 5 8
74 บ้านช่อง 3 2 2 6 7
75 วัดบ้านหมาก 3 1 1 1 5
76 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 3 0 3 2 6
77 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 3 0 2 7 5
78 วัดตาลเดี่ยว 2 7 0 4 9
79 บ้านราษฎร์เจริญ 2 6 5 9 13
80 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 2 6 3 1 11
81 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 2 5 4 1 11
82 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 2 3 5 0 10
83 วัดสองคอนกลาง 2 3 4 2 9
84 บ้านหนองโป่ง 2 2 3 0 7
85 อนุบาลหนองแค 2 2 1 3 5
86 บ้านซับพริก 2 1 3 4 6
87 วัดชัยเฉลิมมิตร 2 1 3 4 6
88 วัดหนองผักชี 2 1 1 1 4
89 บ้านเขานมนาง 2 1 0 3 3
90 วัดห้วยขมิ้น 2 0 0 1 2
91 อนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 1 7 5 9 13
92 บ้านเขาไม้เกวียน 1 7 1 5 9
93 วัดห้วยคงคาวราวาส 1 6 6 6 13
94 บ้านซับบอน 1 4 3 5 8
95 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 1 4 3 0 8
96 บ้านหนองผักบุ้ง 1 4 2 1 7
97 วัดลำบัว 1 3 10 8 14
98 วัดมวกเหล็กใน 1 3 4 2 8
99 บ้านโป่งเก้ง 1 3 3 8 7
100 บ้านหนองสองห้อง 1 3 1 4 5
101 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 1 3 0 1 4
102 วัดคำพราน 1 2 6 0 9
103 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 1 2 5 0 8
104 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 1 2 2 4 5
105 บ้านท่าฤทธิ์ 1 2 2 3 5
106 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 1 2 1 3 4
107 บ้านหัวถนน 1 2 1 2 4
108 วัดหนองปลิง 1 1 3 5 5
109 วัดศรีสัจจาวาส 1 1 2 3 4
110 วัดโป่งมงคล 1 1 1 2 3
111 วัดห้วยทองหลาง 1 1 0 3 2
112 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 1 0 3 2
113 วัดหนองครก 1 1 0 0 2
114 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 1 0 4 2 5
115 วัดคลองใหม่ 1 0 0 3 1
116 เทศบาลพัฒนา 1 0 0 1 1
117 วัดหนองอ่างทอง 1 0 0 1 1
118 วัดโพนทอง 1 0 0 0 1
119 สมถวิล สระบุรี 1 0 0 0 1
120 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 0 6 2 5 8
121 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 4 2 6 6
122 วัดหนองปลาหมอ 0 3 1 2 4
123 บ้านป่าวังกวาง 0 3 1 1 4
124 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 0 3 0 3 3
125 บ้านป่าลานหินดาด 0 3 0 1 3
126 วัดศรัทธาเรืองศรี 0 2 4 3 6
127 บ้านลำพญากลาง 0 2 1 1 3
128 บ้านผังสามัคคี 0 2 0 4 2
129 บ้านซับกระดาน 0 2 0 2 2
130 บ้านหนองมะค่า 0 2 0 1 2
131 วัดขอนหอม 0 2 0 1 2
132 วัดบ่อโศรก 0 1 8 7 9
133 วัดคลองห้า 0 1 7 2 8
134 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 0 1 4 14 5
135 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 0 1 3 1 4
136 บ้านปึกสำโรง 0 1 3 0 4
137 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 2 0 3
138 วัดปากน้ำ 0 1 1 4 2
139 บ้านคลองไทร 0 1 1 3 2
140 วัดวังยาง 0 1 1 2 2
141 วัดโคกกลาง 0 1 0 2 1
142 วัดเขาแก้วมุขดาราม 0 1 0 1 1
143 บ้านโป่งตะขบ 0 0 3 0 3
144 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 2 3 2
145 วัดบ้านจาน 0 0 2 1 2
146 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 0 1 5 1
147 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 0 0 0 1 0
148 วัดท่าคล้อ 0 0 0 1 0
149 วัดสมานมิตรมงคล 0 0 0 0 0
150 วัดบ้านไผ่ 0 0 0 0 0
รวม 685 641 516 706 2,548