สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 57 33 22 26 112
2 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 26 18 8 21 52
3 ไพฑูรย์วิทยา 26 8 7 2 41
4 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 22 9 9 20 40
5 บ้านซับสนุ่น 19 15 9 16 43
6 บ้านหนองผักหนอก 16 9 5 12 30
7 จำรัสวิทยา 16 8 7 5 31
8 ชุมชนวัดไทยงาม 16 7 7 3 30
9 วัดป่าไผ่ 15 11 4 5 30
10 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 14 10 8 12 32
11 บ้านท่าพลู 14 9 4 8 27
12 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 13 13 10 22 36
13 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 12 13 5 10 30
14 บ้านมณีโชติสามัคคี 12 6 11 21 29
15 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 11 6 2 0 19
16 วัดราษฎร์บำรุง 10 10 4 13 24
17 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 10 7 3 3 20
18 บ้านหลังเขา 9 8 6 6 23
19 อนุบาลมวกเหล็ก 9 7 1 5 17
20 วัดเตาปูน 8 8 3 11 19
21 อนุบาลทับกวาง 8 7 8 12 23
22 อนุบาลวิหารแดง 8 7 7 6 22
23 รอดณรงค์ศึกษา 8 5 3 4 16
24 บำรุงปัญญา 7 11 2 5 20
25 วัดท่ามะปราง 7 7 10 4 24
26 วัดสวนทองรวมมิตร 7 5 4 19 16
27 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 6 11 3 4 20
28 วัดโป่งก้อนเส้า 6 9 9 3 24
29 วัดบุรีการาม 6 5 1 2 12
30 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 6 2 3 3 11
31 วัดบ้านลาด 6 1 3 1 10
32 บ้านโคกสะอาด 5 15 13 11 33
33 วัดหนองตะเฆ่ 5 11 3 15 19
34 วัดหนองโพธิ์ 5 7 10 3 22
35 วัดหนองโรง 5 6 7 7 18
36 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 5 4 4 5 13
37 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 5 4 2 0 11
38 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 5 2 1 4 8
39 วัดเกาะเซิงหวาย 5 0 2 2 7
40 บ้านซับปลากั้ง 4 8 5 7 17
41 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 4 7 4 8 15
42 อนุบาลวิชชากร 4 7 0 0 11
43 บ้านหนองเอี่ยว 4 6 11 5 21
44 วัดโคกกรุง 4 5 9 7 18
45 บ้านลำสมพุง 4 5 8 13 17
46 วัดหนองจอกใหญ่ 4 3 6 6 13
47 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 4 3 2 2 9
48 บ้านซับน้อยเหนือ 4 3 1 3 8
49 วัดหนองตาบุญ 4 2 5 4 11
50 วัดห้วยทรายฯ 4 2 2 5 8
51 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 4 2 2 2 8
52 วัดสว่างอารมณ์ 4 1 5 3 10
53 วัดชำผักแพว 4 1 3 11 8
54 บ้านบางกง 4 1 1 5 6
55 วัดเขาลาดวนารามฯ 4 0 1 0 5
56 วัดถ้ำเต่า 3 13 3 10 19
57 วัดบ้านดอน 3 11 3 6 17
58 วัดนาบุญ 3 8 8 4 19
59 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 3 7 7 8 17
60 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 3 7 2 4 12
61 บ้านซับดินดำ 3 5 4 2 12
62 บ้านหนองตอตะเคียน 3 5 3 4 11
63 วัดบ้านดง 3 3 7 3 13
64 วัดสร้างบุญ 3 3 2 1 8
65 วัดเจริญธรรม 3 3 1 2 7
66 วัดสุนทริกาวาส 3 3 0 3 6
67 บ้านโป่งเกตุ 3 2 5 9 10
68 บ้านโป่งไทร 3 2 3 5 8
69 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 3 1 4 3 8
70 วัดบ้านหมาก 3 1 1 1 5
71 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 3 0 3 2 6
72 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 3 0 2 7 5
73 บ้านราษฎร์เจริญ 2 6 5 9 13
74 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 2 6 3 1 11
75 วัดตาลเดี่ยว 2 6 0 4 8
76 บ้านหินซ้อน 2 5 4 7 11
77 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 2 5 4 1 11
78 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 2 3 5 0 10
79 บ้านช่อง 2 2 2 6 6
80 อนุบาลหนองแค 2 2 1 3 5
81 วัดชัยเฉลิมมิตร 2 1 3 4 6
82 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 2 1 2 6 5
83 วัดหนองผักชี 2 1 1 1 4
84 บ้านเขานมนาง 2 1 0 3 3
85 วัดห้วยขมิ้น 2 0 0 1 2
86 อนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 1 7 5 9 13
87 บ้านเขาไม้เกวียน 1 7 1 5 9
88 วัดห้วยคงคาวราวาส 1 6 6 6 13
89 บ้านซับบอน 1 4 3 5 8
90 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 1 4 3 0 8
91 บ้านหนองผักบุ้ง 1 4 2 1 7
92 วัดลำบัว 1 3 10 8 14
93 วัดมวกเหล็กใน 1 3 4 2 8
94 วัดสองคอนกลาง 1 3 4 2 8
95 บ้านโป่งเก้ง 1 3 3 8 7
96 บ้านหนองสองห้อง 1 3 1 4 5
97 วัดคำพราน 1 2 6 0 9
98 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 1 2 5 0 8
99 บ้านหนองโป่ง 1 2 3 0 6
100 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 1 2 2 4 5
101 บ้านท่าฤทธิ์ 1 2 2 3 5
102 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 1 2 2 0 5
103 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 1 2 1 3 4
104 บ้านหัวถนน 1 2 1 2 4
105 วัดหนองปลิง 1 1 3 5 5
106 บ้านซับพริก 1 1 3 4 5
107 วัดโป่งมงคล 1 1 1 2 3
108 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 1 0 3 2
109 วัดหนองครก 1 1 0 0 2
110 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 1 0 4 2 5
111 วัดคลองใหม่ 1 0 0 3 1
112 เทศบาลพัฒนา 1 0 0 1 1
113 วัดหนองอ่างทอง 1 0 0 1 1
114 วัดโพนทอง 1 0 0 0 1
115 สมถวิล สระบุรี 1 0 0 0 1
116 วัดบึงไม้ 0 6 4 3 10
117 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 0 6 2 5 8
118 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 4 2 6 6
119 วัดหนองปลาหมอ 0 3 1 2 4
120 บ้านป่าวังกวาง 0 3 1 1 4
121 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 0 3 0 3 3
122 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 0 3 0 1 3
123 บ้านป่าลานหินดาด 0 3 0 1 3
124 วัดศรัทธาเรืองศรี 0 2 4 3 6
125 บ้านลำพญากลาง 0 2 1 1 3
126 บ้านผังสามัคคี 0 2 0 4 2
127 บ้านซับกระดาน 0 2 0 2 2
128 บ้านหนองมะค่า 0 2 0 1 2
129 วัดขอนหอม 0 2 0 1 2
130 วัดบ่อโศรก 0 1 8 7 9
131 วัดคลองห้า 0 1 7 2 8
132 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 0 1 4 14 5
133 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 0 1 3 1 4
134 บ้านปึกสำโรง 0 1 3 0 4
135 วัดศรีสัจจาวาส 0 1 2 3 3
136 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 2 0 3
137 วัดปากน้ำ 0 1 1 4 2
138 บ้านคลองไทร 0 1 1 3 2
139 วัดวังยาง 0 1 1 2 2
140 วัดห้วยทองหลาง 0 1 0 3 1
141 วัดโคกกลาง 0 1 0 2 1
142 วัดเขาแก้วมุขดาราม 0 1 0 1 1
143 บ้านโป่งตะขบ 0 0 3 0 3
144 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 2 3 2
145 วัดบ้านจาน 0 0 2 1 2
146 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 0 1 5 1
147 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 0 0 0 1 0
148 วัดท่าคล้อ 0 0 0 1 0
149 วัดสมานมิตรมงคล 0 0 0 0 0
150 วัดบ้านไผ่ 0 0 0 0 0
รวม 621 627 513 702 2,463