สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=63 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลวังม่วง 26 27 15 68 60 35 23 26 118
2 ชุมชนวัดไทยงาม 11 4 3 18 16 7 7 3 30
3 วัดป่าไผ่ 9 6 1 16 17 12 4 5 33
4 ไพฑูรย์วิทยา 8 8 4 20 26 8 7 2 41
5 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 8 1 3 12 11 6 2 0 19
6 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 7 10 4 21 24 9 9 20 42
7 วัดโป่งก้อนเส้า 7 3 1 11 14 9 9 3 32
8 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 7 2 1 10 14 13 11 23 38
9 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 6 6 3 15 15 12 8 12 35
10 อนุบาลมวกเหล็ก 6 3 2 11 13 7 1 5 21
11 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 5 12 5 22 26 18 8 21 52
12 บ้านหนองผักหนอก 5 6 4 15 17 10 5 12 32
13 บ้านซับสนุ่น 5 4 8 17 19 15 9 16 43
14 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 5 3 6 14 17 13 5 10 35
15 อนุบาลทับกวาง 5 3 2 10 9 7 8 12 24
16 วัดบุรีการาม 5 1 1 7 8 6 1 2 15
17 บ้านท่าพลู 4 5 3 12 14 9 4 8 27
18 บ้านหลังเขา 4 4 1 9 11 9 6 7 26
19 วัดราษฎร์บำรุง 4 3 2 9 10 10 4 13 24
20 บ้านมณีโชติสามัคคี 4 1 3 8 12 6 11 21 29
21 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 4 1 2 7 10 8 3 3 21
22 วัดเตาปูน 4 1 2 7 8 8 3 11 19
23 วัดสวนทองรวมมิตร 3 3 2 8 8 5 4 19 17
24 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 3 1 1 5 6 2 3 3 11
25 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 3 0 1 4 4 2 2 0 8
26 วัดสุนทริกาวาส 3 0 0 3 3 3 0 3 6
27 จำรัสวิทยา 2 3 9 14 16 8 7 5 31
28 วัดบ้านลาด 2 2 0 4 6 1 3 1 10
29 วัดนาบุญ 2 2 0 4 5 8 8 4 21
30 วัดบึงไม้ 2 2 0 4 4 7 4 4 15
31 บ้านบางกง 2 2 0 4 4 1 1 5 6
32 อนุบาลวิหารแดง 2 1 4 7 10 8 7 6 25
33 บ้านหินซ้อน 2 1 3 6 4 5 4 7 13
34 วัดหนองจอกใหญ่ 2 1 2 5 4 3 6 6 13
35 วัดหนองโพธิ์ 2 0 3 5 5 7 10 3 22
36 วัดบ้านดง 2 0 2 4 3 3 7 3 13
37 วัดถ้ำเต่า 2 0 1 3 3 13 3 10 19
38 วัดโคกกรุง 2 0 0 2 5 5 9 7 19
39 วัดหนองตะเฆ่ 1 5 1 7 5 11 3 15 19
40 วัดหนองตาบุญ 1 4 3 8 6 3 5 4 14
41 บำรุงปัญญา 1 4 2 7 7 11 2 5 20
42 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1 3 2 6 4 7 4 8 15
43 วัดบ้านดอน 1 3 1 5 5 11 3 6 19
44 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 3 1 5 5 4 4 5 13
45 บ้านลำสมพุง 1 3 1 5 4 5 8 13 17
46 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 1 2 1 4 4 1 4 3 9
47 อนุบาลวิชชากร 1 2 0 3 4 7 0 0 11
48 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 1 2 0 3 3 0 2 7 5
49 บ้านเขาไม้เกวียน 1 2 0 3 1 7 1 5 9
50 บ้านหนองเอี่ยว 1 1 3 5 4 6 11 5 21
51 บ้านซับน้อยเหนือ 1 1 1 3 4 3 1 3 8
52 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1 1 0 2 5 4 2 0 11
53 วัดห้วยทรายฯ 1 1 0 2 5 2 2 5 9
54 บ้านซับพริก 1 1 0 2 2 1 3 4 6
55 บ้านเขานมนาง 1 1 0 2 2 1 0 3 3
56 วัดท่ามะปราง 1 0 3 4 7 7 10 5 24
57 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 1 0 2 3 3 7 7 8 17
58 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 1 0 1 2 4 1 2 6 7
59 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 1 0 1 2 0 1 4 14 5
60 วัดหนองโรง 1 0 0 1 5 6 7 7 18
61 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1 0 0 1 5 2 2 2 9
62 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 1 0 0 1 4 3 2 2 9
63 วัดเขาลาดวนารามฯ 1 0 0 1 4 0 1 0 5
64 วัดสร้างบุญ 1 0 0 1 3 3 2 1 8
65 บ้านโป่งเกตุ 1 0 0 1 3 2 5 9 10
66 วัดสองคอนกลาง 1 0 0 1 2 3 4 2 9
67 วัดห้วยคงคาวราวาส 1 0 0 1 1 6 6 6 13
68 วัดมวกเหล็กใน 1 0 0 1 1 3 4 2 8
69 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 1 0 0 1 1 3 0 1 4
70 วัดห้วยทองหลาง 1 0 0 1 1 1 0 3 2
71 เทศบาลพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
72 บ้านหนองมะค่า 1 0 0 1 0 2 0 1 2
73 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 0 2 3 5 6 11 3 4 20
74 บ้านซับปลากั้ง 0 2 2 4 4 8 5 7 17
75 บ้านราษฎร์เจริญ 0 2 1 3 2 6 5 9 13
76 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 0 2 0 2 3 0 3 2 6
77 รอดณรงค์ศึกษา 0 1 2 3 8 5 3 4 16
78 บ้านโคกสะอาด 0 1 2 3 6 16 13 11 35
79 วัดสว่างอารมณ์ 0 1 2 3 4 1 6 3 11
80 วัดชำผักแพว 0 1 2 3 4 1 3 11 8
81 บ้านโป่งไทร 0 1 2 3 3 2 3 5 8
82 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 0 1 1 2 5 2 1 4 8
83 บ้านช่อง 0 1 1 2 3 2 2 6 7
84 วัดบ้านหมาก 0 1 1 2 3 1 1 1 5
85 อนุบาลหนองแค 0 1 1 2 2 2 1 3 5
86 บ้านซับดินดำ 0 1 0 1 3 5 4 2 12
87 วัดตาลเดี่ยว 0 1 0 1 2 7 0 4 9
88 วัดห้วยขมิ้น 0 1 0 1 2 0 0 1 2
89 บ้านหัวถนน 0 1 0 1 1 2 1 2 4
90 วัดศรีสัจจาวาส 0 1 0 1 1 1 2 3 4
91 วัดหนองอ่างทอง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
92 บ้านลำพญากลาง 0 1 0 1 0 2 1 1 3
93 บ้านหนองโป่ง 0 0 2 2 2 2 3 0 7
94 วัดเกาะเซิงหวาย 0 0 1 1 5 0 2 2 7
95 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 0 0 1 1 2 5 4 1 11
96 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 3 5 0 10
97 วัดหนองผักชี 0 0 1 1 2 1 1 1 4
98 วัดลำบัว 0 0 1 1 1 3 10 8 14
99 บ้านหนองสองห้อง 0 0 1 1 1 3 1 4 5
100 วัดหนองครก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
101 วัดคลองใหม่ 0 0 1 1 1 0 0 3 1
102 วัดปากน้ำ 0 0 1 1 0 1 1 4 2
103 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 0 0 0 0 3 7 2 4 12
104 บ้านหนองตอตะเคียน 0 0 0 0 3 5 3 4 11
105 วัดเจริญธรรม 0 0 0 0 3 3 1 2 7
106 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 0 0 0 0 2 6 3 1 11
107 วัดชัยเฉลิมมิตร 0 0 0 0 2 1 3 4 6
108 อนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 0 0 0 0 1 7 5 9 13
109 บ้านซับบอน 0 0 0 0 1 4 3 5 8
110 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 4 3 0 8
111 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 4 2 1 7
112 บ้านโป่งเก้ง 0 0 0 0 1 3 3 8 7
113 วัดคำพราน 0 0 0 0 1 2 6 0 9
114 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 0 0 0 0 1 2 5 0 8
115 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 2 2 4 5
116 บ้านท่าฤทธิ์ 0 0 0 0 1 2 2 3 5
117 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 0 0 0 0 1 2 1 3 4
118 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 1 1 3 5 5
119 วัดโป่งมงคล 0 0 0 0 1 1 1 2 3
120 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 0 0 1 1 0 3 2
121 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 0 0 0 1 0 4 2 5
122 วัดโพนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 สมถวิล สระบุรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 6 2 5 8
125 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 0 0 0 0 4 2 6 6
126 วัดหนองปลาหมอ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
127 บ้านป่าวังกวาง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
128 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 0 0 0 0 0 3 0 3 3
129 บ้านป่าลานหินดาด 0 0 0 0 0 3 0 1 3
130 วัดศรัทธาเรืองศรี 0 0 0 0 0 2 4 3 6
131 บ้านผังสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 4 2
132 บ้านซับกระดาน 0 0 0 0 0 2 0 2 2
133 วัดขอนหอม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
134 วัดบ่อโศรก 0 0 0 0 0 1 8 7 9
135 วัดคลองห้า 0 0 0 0 0 1 7 2 8
136 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 0 0 0 0 0 1 3 1 4
137 บ้านปึกสำโรง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
138 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
139 บ้านคลองไทร 0 0 0 0 0 1 1 3 2
140 วัดวังยาง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
141 วัดโคกกลาง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
142 วัดเขาแก้วมุขดาราม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
143 บ้านโป่งตะขบ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
144 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 0 0 0 0 2 3 2
145 วัดบ้านจาน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
146 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 5 1
147 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 วัดท่าคล้อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 วัดสมานมิตรมงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 วัดบ้านไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 219 195 158 572 685 641 516 706 1,842