สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านลาด สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงอรุณกมล  เกตุสุวรรณ
 
1. นางบุญรอด  สุขประเสริฐ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญยืน
 
1. นายการัญ  ประสมทรัพย์
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงปภัสสร  แข็งขัน
 
1. นางปิยนุช  สีดา