สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านหมาก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญาภัค  ไชยราช
 
1. นายคมกฤต  พึ่งภพ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาพร  รักษาราช
2. เด็กชายสัภยา  หนูกระโทก
3. เด็กหญิงสุชญา  ญาติจันทึก
 
1. นางยุพิน  เทียนชุมพันธ์
2. นางมะลิวรรณ  จำปาทอง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงลดา  มังคะลัง
2. เด็กหญิงสาธกา  หนูกระโทก
3. เด็กหญิงอิศรา  อยู่ญาติมาก
 
1. นางสาวประภาทิพย์  วิภาภรณ์พรรณ
2. นางกาญจนา  ยุติธรรม