สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านหมาก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.57 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปิยะพงษ์   รัตนโชติ
2. เด็กชายอนรรฆวี  เป้าจันทึก
 
1. นางยุพิน  เทียนชุมพันธ์
2. นายคมกฤต  พึ่งภพ