สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.91 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพรหมประสิทธิ์  สีดีด
2. เด็กชายเดชาธร  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวราศรี  ภูมิรัตนจรินทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายวรวุฒิ  ร่มลำดวน
2. เด็กชายอโนชา  เฉลิมพงษ์
 
1. นางสาวราศรี  ภูมิรัตนจรินทร์