สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสิทธิกร   ทองขาว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายประติพัทธิ์  ทาสีคำ
 
1. นายทองสุข  รำมะนา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พาที
 
1. นางสาวไอริน  อุ่นสาลี