สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโป่งมงคล สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาลวิเศษ
 
1. นางสาวนพมาศ  เกิดภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักราวุธ  อ่อนพุทธา
 
1. นางสาวสุกัญญา  คูณทวี