สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพนทอง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอภิรัตน์  ยอดสุรินทร์
2. เด็กชายเอกราช  ราชดำเนิน
 
1. นายสัมพันธ์  ฉายพระภักตร์
2. นางศรีสมบูรณ์  พงษ์ภมร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.31 ทอง 15 1. เด็กชายนฤพล  คงคาลึก
 
1. นางศรีสมบูรณ์  พงษ์ภมร