สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสมบัติ  พยัคฆ์พรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  แสงโต
2. เด็กหญิงใบเฟริน์  ห้องแก้ว
 
1. นางสมจิตร  แก้วมรกต
2. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ