สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายภัทราวุธ  ชมศิริ
 
1. นายวิรุณ  แสวง
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายจักรภัทร  นิพนธ์
2. เด็กชายพงสกร  ดวงขัน
 
1. นายภานุมาศ  เผือกขันหมาก