สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายธีราทร  เหง้าศิริ
 
1. นางปาณิสรา  บุศดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายสมพร  มีทุ
 
1. นายสนธยา  มิ่งขวัญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงญาเต็ม  ซิยัง
2. เด็กชายวาทิน  ศรีเมือง
3. เด็กชายวิรัตน์  วัยเจริญ
 
1. นายสนธยา  มิ่งขวัญ