สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายธีราทร  เหง้าศิริ
 
1. นางปาณิสรา  บุศดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายสมพร  มีทุ
 
1. นายสนธยา  มิ่งขวัญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงญาเต็ม  ซิยัง
2. เด็กชายวาทิน  ศรีเมือง
3. เด็กชายวิรัตน์  วัยเจริญ
 
1. นายสนธยา  มิ่งขวัญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายภัทราวุธ  ชมศิริ
 
1. นายวิรุณ  แสวง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนมน  นาวัน
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  แดงตะโก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ผันผ่อน
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  แดงตะโก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 27 1. เด็กชายดนุศร  นาวัน
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  แดงตะโก
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทองพระพักตร์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ภูมาพันธ์
 
1. นายภานุมาศ  เผือกขันหมาก
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายจักรภัทร  นิพนธ์
2. เด็กชายพงสกร  ดวงขัน
 
1. นายภานุมาศ  เผือกขันหมาก