สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสร้างบุญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปานดำ
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พุฒซ้อน
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายธัญญภรณ์  พุุดซ้อน
2. เด็กชายภานุพงษ์  ฉิมยาม
 
1. นางสาวสำอางค์  เกตุสุวรรณ์