สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสร้างบุญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทรศิริ
2. เด็กชายเมฆภัฒน์  สูนยี่ขัน
 
1. นางสาวสำอางค์  เกตุสุวรรณ์
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 44 1. เด็กชายสุธีร์  เกตุสุวรรณ์
 
1. นางชญาดา  มีเนตรทิพย์