สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กชายชินวัตร  เฉลิมชวลิต
2. เด็กชายสรวิศ  คำแดง
 
1. นางสาวอรชา  ประสาทชัย
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 25 1. เด็กชายกิตติชัย  แดงป้อม
2. เด็กชายพัทธนันท์  ก่ายกอน
3. เด็กชายสุกลวัฒน์  พารอด
 
1. นางสุภาพ  ม่วงแก้ว