สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 25 1. เด็กชายต้นกล้า  เหล็กสง
 
1. นายไพศาล  ยอดทอง
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 20 1. เด็กหญิงสิรีธร  ทุมรัตน์
 
1. นางสาวชญานิน  สิริตะนัน