สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกิรดาการ  แสงวิโรจน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์ลา
3. เด็กชายมงคล  รามพิชัย
 
1. นางสาวปรารถนา  อุบลวัตร์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายธนภัทร  ปรังแดง
2. เด็กชายภีรพัตร  มากพูน
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทศร
 
1. นางสาวพัชรา  ชัชวารี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ปาจิณะ
2. เด็กหญิงทิชาพร  ท้วมเลี้ยง
3. เด็กหญิงวิภา  ทองมิตร
 
1. นางสาวปรารถนา  อุบลวัตร์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงกันยา
2. เด็กหญิงณัชณิชา  คานนิม
3. เด็กชายวิชญพงษ์  เลียงผา
 
1. นางสาวเปรมฤดี  กันธุ