สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายธนพล  โค้งอาภาส
2. เด็กชายเกียรติกุล  สีรี
 
1. นายสำเริง  กันร้าย
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีบุญจันทร์