สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  กลิ่นทอง
2. เด็กชายสรรพวัต  ธรรมสาร
 
1. นายณัฐวัฒน์  สุขแจ่ม