สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองผักชี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายธีรเดช  สุทธาดล
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สายแก้ว
 
1. นางนันตพร  ทรัพย์สมบูรณ์