สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 30 1. เด็กหญิงชลธิชา  หนองยาว
2. เด็กชายนฤดล  มณีธรรม
 
1. นายวิริยะ  ค่ำคูณ
2. นางอุบล  สุวรรณอำไพ
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวจินตนา  เย็นทรวง