สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปรางค์วลี  สีลอย
2. เด็กหญิงปานวลี  ทวีมูล
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ไวยกัน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หอกกระโทก
2. นายอดิศักดิ์  ฉิมพลีพันธุ์