สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพงษ์  แววดี
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  หนองหมูใต้
 
1. นางสาวพรกมล  สุบิน
2. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธิบดี
2. เด็กชายอนุพงษ์  คุณเจริญ
 
1. นางสาวพรกมล  สุบิน
2. นางสาวนารีรัตน์  พุุกพิกุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระพัฒน์  ธิบดี
2. เด็กชายนวพล  สามพันธ์
 
1. นางพัชรี  บุตรน้ำเพ็ชร์
2. นางสำรวย  ราชสีห์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  ฉิมยาม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล