สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยทรายฯ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เชื้ออภัย
 
1. นางสมจิตร  ศรีวงษา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงณิชานันท์  พุ่มขจร
 
1. นางกัญจนา  ตรีชัย