สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงน้อย
2. เด็กหญิงปทิตา  ทองพันธ์
3. เด็กหญิงวิยาดา  วงศ์สามารถ
 
1. นางสาววิชชุตา  พรดุสิต