สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงวันเวฬา  จำปา
 
1. นายอมฤทธิ์  ยาวศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 28.68 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายสถาพร  ดวงน้อย
2. เด็กชายสุรกานต์  สีไพร
 
1. นายอมฤทธิ์  ยาวศิริ